Polgári peres ügyek


Polgári -és családjogi, valamint közigazgatási jogi peres -és nem peres eljárásokban képviselem ügyfeleimet bíróságok és hatóságok előtt, ügyvédi megbízás alapján.

A perre vonatkozó megbízás létrejötte előtt az ügyféllel történő előzetes konzultáció keretében megbeszéljük az ügyet, illetve az ellenérdekű féllel történő peren kívüli megegyezés lehetőségét.

A perre vonatkozó megbízás esetén az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgyát képezi, illetve annak összegét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg, a tisztesség és méltányosság elvei figyelembevételével. Az ügyvédi megbízási díj összege az ügy tárgyának értékétől, az ügy összetettségétől és az ezzel összefüggően felmerülő ügyvédi munka mértékétől függ. A perbeli képviselet tárgyalásonkénti díja a díjazás menüpontban olvasható.

A peres és peren kívüli képviseletre vonatkozó ügyvédi megbízási díj nem tartalmazza az állam javára fizetendő perköltséget- amelynek vonatkozásában jogszabályon alapuló költség feljegyzési jog, illetve költség mentesség kérhető - valamint a per során felmerülő egyéb költségeket.