Cégalapítás, társasági jog


Társasági jog
CÉG ALAPÍTÁS, MÓDOSÍTÁS, MEGSZÜNTETÉ
S

A korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes. A változásbejegyzési eljárás illetéke 15.000 Ft. A közzétételi költségtérítés díja bejegyzési és változásbejegyzési eljárás esetén 3.000 Ft.

A cég az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni. cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt, illetve változásbejegyzési kérelem esetében igazolást küld a jogi képviselőnek.

Előtársaság:

A gazdasági társaság a létesítőokirat ügyvédi ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat.

Ha a gazdasági társaságot a bíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz megszűnik, és az előtársaságként kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

Szerződésminta:

Az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéri társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létesítő okirata jogszabályban meghatározott szerződésminta alapján elkészíthető. Ebben az esetben a bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követően, az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül határoz.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSEK , ALAPÍTÓ OKIRATOK, ALAPSZABÁLYOK készítése, módosítása,

üzletrész átruházási szerződések készítése,

cégbíróság előtti képviselet,

cég végelszámolásában, felszámolásában, csődeljárásban, végrehajtási eljárásban való képviselet